MIért?

Kedves olvasó/író! Ez a blog a kárpátaljai irodalom kritikáját kívánja előbbre vinni. Bármi nemű közreműködéseddel keress meg bátran. A szerk.

Utolsó kommentek

Rovatok

Verselem

Ronin seppuku előtt - Hokkai hodo haikai fenjanung jake tabu tong * Hokkaido szült ez utolsó haikum vár egy másik part - Zalán-Hernyák

HATÁRHELYZETEK III Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig

2011.01.19. 13:47 | olvasat | Szólj hozzá!

HATÁRHELYZETEK III Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig

A teljes szövegek itt olvashatóak:

http://kataszter.martonaron.hu/docs/doc40.pdf

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
Budapest 2010

kifordítva

2010.11.11. 13:47 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: irodalomelmélet attila

Ki fordít?

(a művészi szöveg megértés-elméletéről)

A hermeneutika… azaz a megnyilatkozás, tolmácsolás, magyarázás és értelmezés művészete. „Hermész”-nek nevezték az istenek követét, aki az istenek üzenetét közvetítette a halandóknak. Megnyilatkozása nyilvánvalóan nem puszta közlés, hanem isteni parancsolatok magyarázása, mégpedig oly módon, hogy Hermész lefordította ezeket a halandók nyelvére, és érthetőkké tette számukra.

írás az írás - játék

2010.11.08. 16:38 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: irodalomelmélet attila

írás az írás - játék

 

Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázata, Budapest, Gondolat, 1984.  
 

II. A Mûalkotás ontológiája és ennek hermeneutikai jelentősége 
 

A játék mint az ontológiai explikáció vezérfonala 
 

Vázlat a szakirodalom feldolgozásáról

2010.10.24. 23:52 | olvasat | Szólj hozzá!

Felhaszált irodalom – hogyan is kell felhasználni az irodalmat, ha fogalmam sincs?

(Vázlat!)

 

Részemről irodalomesztétikai megközelítésemben Gadamer meglátásai alapján határolom körül az irodalmiságon belüli- és kívüliséget. Vagy mi. És akkor mit is jelent ez? Ki is az a Gadamer, és miért is használom fel elmélkedéseit saját irodalomelméleti kutatási anyagaimban? És használom, elsajátítom, alapul veszem, ne adj isten Ctrl-c Ctrl-v, vagy mit is-hogy is? Az egyetemi évek alatt sok stációt megjár az ember, a beszúrósditól az egyetértésen át az elutasításként alapul vételig. De mit is kellene tulajdon képen kezdeni a szakirodalommal?

holtunkiglan

2010.10.21. 15:06 | olvasat | 1 komment

Címkék: kritika attila holtunkiglan

 

Pap Ildikó Holtunkiglan

 

Pap Ildikó Holtunkiglan című írása 2006-ban jelent meg Kárpátalján a KMKSZ kiadásában. A nem rövid – 244 oldalas – könyv 44 fejezetre tagolt, kevert műfajú. A borítón egy lepke látható széttárt szárnyakkal. Ez a motívum jelentheti a sorsok összefonódásának pillangó-effektusát is, mint ahogyan Penckófer János írja a könyv hátoldalán.

Tanulmány a dilettansokról

2010.10.17. 00:12 | olvasat | 1 komment

Az egyik kedvenc témámról, a dilettáns fogalmáról szóló írás mindíg aktuális:

http://www.barkaonline.hu/kritika/1667-tanulmany-a-dilettansokrol

Leszkovszki Anna


„...s zokog a tűnő végtelen..."

A bennünk élő dilettáns költő

- részlet -

 De a művészetnek nemcsak az a főjellemvonása, hogy feltétlen érvényű törvényei nincsenek; ugyanily jellemző, hogy a művészetre esetenként bármilyen szabály érvényes lehet." (Weöres Sándor: A vers születése)

Népeslap

2010.10.07. 15:11 | olvasat | 2 komment

Remélem nem haragszik meg rám kedves Csöngém, hogy kéretlenül idelinkelem.

Fogyasszátok izlésemnek tetsző szeretettel!

nepeslap.blog.hu

A Villanyspenót wikiből

2009.12.11. 16:09 | olvasat | Szólj hozzá!

Horváth Iván irodalomtörténete

A Villanyspenót wikiből

 

írta: Vári György
megjelent: Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 14. szám, 2009. április 3.


Horváth Iván, az egyik legfontosabb, legérdekesebb magyar irodalomtudós, szellemes cikket jelentetett meg az ÉS-ben (Magyar irodalom történet, 2009/11., márc. 13.). Írásában arra keresi a választ, hogyan tekinthetik evidenciának, egyáltalán hogyan gondolhatják komolyan tekintélyes irodalomtörténészek, hogy az irodalomban nincsen fejlődéselv. Végül arra jut, hogy az irodalmi fejlődés ténye annyira nyilvánvaló, hogy nem is lehet őszintének tekintenünk az ellene felhozott érveket, valami másra kell gyanakodnunk, aminek a képtelen érvelés csak álruhája. Az új irodalomtörténet azért szakít a fejlődéselvvel, mert el akarja törölni az eredetközösségi, etnikai nemzettudat és nemzeti irodalmi tudat hagyományát, a mindent megengedés voltaképpen a kizárás kizárása. Ezzel a fajta, a magyar irodalomtörténet történetében igen erős, fejlődéselvű tradícióval kíván szakítani a háromkötetes munka.

postmodern gyöngyszem

2009.11.10. 12:03 | olvasat | 1 komment

Címkék: google fordít

 

Költő születik!
A posztmodern kor teremtménye: Google, alias Transzléter György  
 
Bővebben a Slider
A Salmo Slider Gets Találatok Nem fog találni egy másik csábít a világ, mint a csúszka, és a cselekvés teljesen egyedülálló. Ez jó? Naná! A .csúszka nem lehet utasítani, aki komolyan gondolja az elfogást a nagy ragadozók. Elérhető két úszó és süllyedő modell, a csúszkákat állnak egy kis Slider 7 méretét a basszus horgászok és a nagyobb, Slider 12, ami ideális a csuka és a muskie, de azt is figyelembe több szörny bass a nagyobb változat is.
Jellemző a halászati Slider áll a klasszikus csökkenő vertem intézkedés. Állandó a hajót, hogy számos kispöcök, ugyanakkor letölteni sorban gyors. A kispöcök kell energikus és gyors. Először újra e csalogatni kell tenni a tiszta víz sekély, hogy megtalálja az optimális gyakorisága és erőssége kispöcök. A csúszka megfordulásakor energikusan oldalra, derékszögben kapcsolatban irányából a vonal letölteni. Rendkívül fontos, hogy tartsa a vonalat, és szigorú elkerülése lanyha minden jerk a hurkokkal a csalit. Az is nagyon nehéz, hogy a horgot, ha a vonal laza. A csúszka is kiváló csalogatni a sekély Pergetett. Legyen a csalit maradni 30-100 láb mögött a hajót, majd a rudat tartva a kezében, jerk a csalit néhány másodpercig.
 
 
More About the Slider

The Salmo Slider Gets Results You won’t find another lure in the world like the Slider and the action is totally unique. Is this good? You bet! The Slider cannot be rejected by anyone who thinks seriously about catching large predators. Available in both floating and sinking models, the Sliders are available in a small Slider 7 size for the bass anglers and the larger Slider 12 that is ideal for pike and muskie, but we have also taken several monster bass on the bigger version as well.
Typical fishing with the Slider consists of the classic downward jerking action. Standing in a boat, make a series of jerks, at the same time retrieve the line fast. The jerks should be energetic and fast. First casts with this lure should be made on shallow clear water in order to find out the optimal frequency and strength of jerks. The Slider turns energetically side to side, at a right angle in relation to the direction of the line retrieve. It is extremely important to keep the line tight and avoid any slack after each jerk from hooking the lure. It is also very difficult to set the hook if the line is loose. The Slider can also be an excellent lure for shallow trolling. Let the lure stay 30 to 100 feet behind the boat and then, keeping your rod in hand, jerk the lure every few of seconds

egy Belohin poetikus karcolata

2009.11.02. 15:52 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: cikk attila szathmári

 

Érti-e Szathmári a pénzügyi válságot?
(egy Belohin poetikus karcolata)
 
Szép, új világ. 1948-tól napjainkig. Sok minden történt amaz bizonyos „második természet” uralkodása alatt, posztindusztrialista, posztmodern és poszt humusz. Mert a föld már nem egészen azé, aki megműveli. Én úgy értettem, ezért panaszkodnak pl. az xyoniak. Nem a banki csődök szárítják ki a földeket. Persze jót sem tesz, ha az államkötvénybe krumplit csomagolhatunk. Tőzsdére a répabiznisszel! Node szükség van erre tényleg?

Járt-e Kurszán a Kossuth téren?

2009.03.24. 14:08 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: kritika attila

 

 

Pap Ildikó: Táltosok
Járt-e Kurszán a Kossuth téren?

Minden misztikum mélyen az emberiség közös múltjában gyökerezik. A ma misztikusnak mondott hit az antitás emberének a mindennap valósága volt. Nehéz felfogni az anyagi világot olyan nagymértékben feltárt „csodálatos” huszadik századunk után, hogy hogyan élte meg a világot és jelenségeit az a sámán, aki a mai értelemben vett alaptudásunkból szinte semmit sem értett volna meg.

Balla László Szép, mert reménytelen

2009.03.24. 14:02 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: kritika attila

 

Balla László
Szép mert, reménytelen
 
Cím is és egy életfejezet summája is a fenti sor. Kerüljön bármibe is, az életnek mindíg igaza van. Mehet-e egy emberi sors szembe az árral, lehet-e igazunk, akár csak egy napig, az élettel szemben?
„A végtelenben találkoznak hetedik kötetében Gerlóczy Andor pályáját követheti nyomon az olvasó, de a főhős sorsának felvázolásán túl, mint az előző könyvekben, a szerző itt is arra törekedett, hogy bepillantást nyújtson a kárpátaljai magyarság viharos, viszontagságos huszadik századi életébe is. Gerlóczy Andornak Kárpátaljáról, Ungvárról indult története a továbbiakban egy ukrajnai bányában és börtönben, majd egy közép-oroszországi faluban bonyolódik tovább, és Budapesten ér véget 1957-ben – a szovjet hadsreg kötelékében fordítóul kirendelve – a nemrégi magyar forradalom eseményeivel szembesül.”

Thézeusz vagy Ikarosz?

2008.11.25. 11:58 | olvasat | 1 komment

Címkék: imre attila kovács

Kovács Imre Attila
Thézeusz vagy Ikarosz?
Tűnődő jegyzetek a kárpátaljai magyar líra egynémely sajátosságáról

(60-as, 70-es, 80-as évek, röpke kitekintéssel a 90-esekre)
I.
  "Illetéktelenségem tudatában" - írta Lator László 1 az enyémmel hasonló tárgyú rövid cikkében, s úgy intézte a dolgot, hogy a "szélen" verselők ne buksi fejük megcirógatásának vagy kritikusi alászállásnak véljék földijük szívből jövő üzenetét.

A vezír elefántja

2008.11.25. 11:43 | olvasat | Szólj hozzá!

Kovács Imre Attila
A vezír elefántja  


Nagyon sok volt az olyan szegény ember, aki nem sokat hederített sem a vezírre, sem az elefántra, s aki mindezt, mint a világon mindent, csak egyetlen szempontból nézte: hogyan tudná az ember legalább egyszer az életben s legalább rövid időre mindazt megszerezni, amire neki és övéinek szüksége van.
  (Ivo Andric)
 

(Kárpátalja irodalmáról)

2008.11.12. 14:46 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: attila tanulmány

Kisebbségi írás és olvasásmód
(Kárpátalja irodalma)


A nemzettudat, mint tudatforma, szociológiai kategória, jól körvonalazható. Kollektív tudásként a közösség önmeghatározó eleme. Kulturális és identifikáló, elvonatkoztatott és személyes egyszerre. Azonban, mint szociálpolitikai tényező, könnyen problematikussá is válhat.

Honnan? – haza

2008.11.12. 14:42 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: kritika attila

Honnan? – haza

Bartha Gusztáv kötete 2006-ban jelent meg Talált történetek címmel. Novellákat, valamint színműveket tartalmaz. Az írásokat tartalmuk, jellegük, valamint belső világuk egységesíti.

(egy női tanulmány nyomán)

2008.11.12. 14:00 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: attila tanulmány

feminizmus és sztereotípia
(egy női tanulmány nyomán)


Mikor a feminista terminológiára, mint irodalomtudományi interpretációs technikára gondolok, lehetetlen nem megemlíteni a fogalom történelmi jelentését.

Kisebbségi elemzés

2008.11.12. 13:56 | olvasat | Szólj hozzá!

Címkék: attila tanulmány

Kisebbségi elemzés
Lengyel János: A valóság szaga kapcsán

Holnap is írunk

Talán meglepő, de alig pár hete kellett megtudnom – jutott el ebbe az elfeledett régióba a hír – , hogy ami még nem is volt, már nincs is. Mármint a posztmodern.